szamba-betonowe-i-zbiornki-z-betonu-1.jpg
Kategorie:

Bezpieczna woda ze studni przy szambie.

Avatar
Opublikowane przez Anna

Zdecydowana większość tych gospodarstw domowych jest również uzależniona od systemów septycznych do oczyszczania ścieków bytowych. Wielu właścicieli domów zastanawia się nad bezpieczeństwem wody ze studni i czy ich system septyczny może zanieczyszczać wodę pitną. W tym artykule omówimy te obawy, w tym krótkie wyjaśnienie, jak działają studnie, a także niektóre sposoby, w jakie system septyczny może wpływać na studnię w domu.

Jak działają studnie?

Mówiąc najprościej, prywatna studnia wodna to otwór wywiercony w ziemi, który zapewnia dostęp do wody zawartej w warstwie wodonośnej głęboko pod powierzchnią. Jako ogromne magazyny wody pitnej, warstwy wodonośne są strefami nasyconymi pod lustrem wody. Używając pomp do doprowadzania wody na powierzchnię i do domu, studnie mogą dostarczyć całą wodę potrzebną gospodarstwu domowemu. Właściwa konstrukcja studni jest w dużej mierze zdeterminowana przez położenie miejsca, które wpływa na odpowiedni rozmiar, głębokość i techniki konstrukcyjne zastosowane do zainstalowania studni. Właściwa konstrukcja studni jest jednym z kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo wody studziennej przez cały okres eksploatacji studni.

Jak systemy septyczne mogą wpływać na wodę studzienną

Pole drenażowe systemu septycznego opiera się na filtracji i tlenowej fermentacji bakteryjnej w celu uzdatniania i oczyszczania ścieków, które otrzymuje ze szamba. Jako system oczyszczania wtórnego, drenaż jest integralną częścią zapewniania usunięcia wszystkich zanieczyszczeń chorobotwórczych ze ścieków domowych. Prawidłowo zainstalowany i konserwowany system septyczny nie powinien mieć wpływu na wodę ze studni w Twoim domu. Jeśli jednak system działa nieprawidłowo lub nie jest prawidłowo zainstalowany, wody gruntowe płynące pod drenażem wychwytują wszelkie zanieczyszczenia pozostające w ściekach przepływających przez drenaż. Jeśli zostaną umieszczone zbyt blisko pobliskich strumieni lub prywatnych studni, te źródła wody mogą ulec zanieczyszczeniu.

Podobnie przepisy dotyczące studni prywatnych określają odpowiednie techniki instalacji i budowy, w zależności od lokalizacji studni. Właściwa instalacja i konserwacja prywatnej studni powinna zapewnić, że system szamba twojego domu nie będzie miał na nią wpływu.

Zapewnienie bezpiecznego zaopatrzenia w wodę ze studni

Najważniejszym aspektem zapewnienia bezpiecznego zaopatrzenia w wodę ze studni jest sprawdzenie, czy system szamba w Twoim domu został zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaufany dostawca szamba może przeprowadzić inspekcję, aby upewnić się, że system został prawidłowo zainstalowany i działa prawidłowo. Prywatny wykonawca systemów wodociągowych zarejestrowany może zrobić to samo dla Twojej studni.

Studnię należy zainstalować tak, aby woda deszczowa odpływała z niej. Woda deszczowa może zbierać szkodliwe zanieczyszczenia (bakterie i chemikalia), gdy przepływa po powierzchni. Jeśli pozwolono na gromadzenie się nad studnią, ta zanieczyszczona woda deszczowa może przedostać się do studni. Studnie powinny być również instalowane na wyższym poziomie i nie mniej niż 100 m od szamba w domu. Wymaga się również, aby systemy septyczne miały minimalną pionową odległość separacji (VSD) nie mniejszą niż 36 cali nad wodami gruntowymi lub warstwami wodonośnymi. Środki te zapewniają bezpieczeństwo wody studziennej.

Kolejnym ważnym elementem zapewnienia bezpiecznego zaopatrzenia w wodę ze studni jest regularne sprawdzanie i serwisowanie studni i szamba. Oprócz prawidłowego utrzymywania studni w domu , należy również okresowo sprawdzać wodę studzienną pod kątem zdatności do picia i zanieczyszczenia. Stan wymaga, aby wszyscy właściciele szamba utrzymywali plan eksploatacji i konserwacji z zarejestrowanym dostawcą szamba, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu.